Kontakt

BHJ Libiąż
Biuro Handlowe "Janina" Sp. z o.o.
 
ul. Leśna 28
32-590 Libiąż
 
NIP 628-000-00-49
REGON: 271432070
 
kapitał zakładowy 185 000 PLN opłacony w całości
KRS nr 0000073234 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
e-mail: sekretariat@bhj.com.pl
 
tel.: 32 627 14 51
fax: 32 627 74 16
 
Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 11
Księgowość – 15
Sprzedaż węgla – 18
Automatyka – 30
Kliknij na kropkę, by wyświetlić dane kontaktowe

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko
Adres email
Nazwa firmy
Telefon
Treść